FÖRETAGS-
HÄLSOVÅRD

Idag ställs man ofta inför krav på prestation och leverans, samtidigt som vi nu står inför en ny stor utmaning yrkesmässig arbetssituationen måste anpassas efter helt nya normer och riktlinjer. Stressrelaterad psykisk ohälsa växer allt snabbare och är ett samhällsproblem. 
 

Hälsounder-sökning

En hälsoundersökning är ett snabbt och effektivt sätt att göra en "besiktning" av sig själv för att se hur kroppen mår. Vi på Hälsoklustret genomför ett flertal tester för att du som enskild person ska ha dem bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta med ditt välmående eller göra dom livsförändringar som är nödvändiga. Boka enkelt en hälsoundersökning direkt på hemsidan.

Samtalsterapi

Användningen av KBT är inte begränsad till någon speciell målgrupp utan kan ges till individer, par och grupper för olika problem hos barn och vuxna. Att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.

SMO

Att forska är en viktig del för framtidens hälsa, att ta fram nya mediciner, behandlingsmetoder och medicinskteknisk utrustning ger möjlighet till en bättre livskvalitet och livslängd.

På Hälsoklustret så bedriver vi även kliniska studier och är med och utvecklar processen. 

VACCIN

Idag finns det många kända sjukdomar som man genom vaccinering enkelt kan skydda sig mot. I takt med att världen har blivit allt mer globaliserad så sprider sig sjukdomar i allt snabbare takt. Läs mer om hur du kan skydda dig och vilka vaccin du kan ta hos oss.