FÖRETAGS-
HÄLSOVÅRD

En god hälsa är en god investering för ditt företag och din personal. Vår prioritering grundar sig i att skapa mervärde och goda resultat, en ökad ohälsa påverkar direkt och indirekt. Ju fortare man fångar upp signaler, desto mindre är risken att påverkan blir långvarig och omfattande.

 

Hälsa är en färskvara.
Idag ställs man ofta inför krav på prestation och leverans, samtidigt som vi nu står inför en ny stor utmaning yrkesmässig arbetssituationen måste anpassas efter helt nya normer och riktlinjer. Stressrelaterad psykisk ohälsa växer allt snabbare och är ett samhällsproblem. För er som arbetsgivare är företagshälsovård ett kostnads- och tidseffektivt sätt att stärka varumärket och bli en attraktiv arbetsgivare. Låt oss hjälpa er personal mot enkla, positiva
livsstilsförändringar. Sjukfrånvaron minskar, som i sin tur bidrar till en friskare, sundare arbetsplats samtidigt som prestationsförmåga och lönsamhet ökar.

 

Resultatredovisning

Den anställde får ett skriftligt hälsoutlåtande. ”Resultat av hälsokontroll”. Våra läkare och företagssköterskan analyserar resultaten och ger rekommendationer om åtgärder för att främja fortsatt god hälsa och välbefinnande. Vid misstanke om sjukdom eller arbetsrelaterade problem ger vi rekommendationer om vidare utredning och/eller behandling.

Ett vinnande koncept.
På Hälsoklustret väljer vi att kalla det hälsoundersökningar eftersom det inte är någon kontroll från arbetsgivarens sida utan en stor möjlighet för anställda att nå fram till sitt bästa jag innan insjuknande. Vi har även kompetens inom psykisk ohälsa, krishantering, alkohol och drogpolicy, Covid-19 tester och vaccinationer samt specialistläkare.
Till oss är alla välkomna för en hälsoundersökning. Vi kan hjälpa till med de tidiga insatserna och förebygga ohälsa.
 

Varmt välkommen till Hälsoklustret Kungsholmen.
info@halsoklustret.se eller 070-947 38 46
Eller besök oss på Kungsholmen
Sankt Eriksgatan 30
112 39 Stockholm