SMO

Goda och kvalitetssäkrade kliniska prövningar är helt avgörande för att kunna utveckla nya läkemedel. Vi på Hälsoklustret har med vår ihopräknade erfarenhet på ca 30 år en bra förutsättning för att dem kliniska prövningarna ska kunna genomföras med hög kvalitetskontroll. Läs mer om våra tjänster och vilka vi är nedan.

Att forska är en viktig del för framtidens hälsa, att ta fram nya mediciner, behandlingsmetoder och medicinskteknisk utrustning ger möjlighet till en bättre livskvalitet och livslängd.

 

På Hälsoklustret så bedriver vi även kliniska studier och är med och utvecklar processen. 

 

Som studiedeltagare är man med och bidrar till en större kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Man är väl omhändertagen och man träffar både läkare och sköterska under hela studiens gång och vid frågor så kan du alltid vända dig till oss.

 

Med en samlad erfarenhet av närmare 50 år så har vi en gedigen erfarenhet av att jobba inom olika indikationer och ta hand om din hälsa på ett bra sätt.

 

Är du intresserad av att delta och vill registrera ditt intresse så mejla oss: studier@halsoklustret.se